Cijfertabellen Leeg

3 pagina's
Stemmen 0000000
: 894 kB
: PDF

Lege cijfertabellen voor: Delen (+kladruimte om de maaltafel te noteren +, -, x +, -, x met tussenstap / verdiep

Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar, Groep 8 - Zesde leerjaar

cijferen cijfertabel tabel cijferen met kommagetallen cijferend aftrekken cijferend delen cijferend optellen cijferend vermenigvuldigen

Rekenen en Wiskunde, STEM