Voorwaarden

Servicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 29 december 2020

Welkom Samen Voor Onderwijs heeft de volgende Servicevoorwaarden aangenomen die uw relatie met Samen Voor Onderwijs regelen en belangrijke informatie geven over uw wettelijke rechten ("Voorwaarden"). Samen Voor Onderwijs is een onderdeel van SVO Media B.V.

Deze voorwaarden verklaren de regels die u moet volgen wanneer u ons platform bezoekt op samenvooronderwijs.com en gerelateerde subdomeinen en alle aangesloten webpagina's die we kunnen hosten.

De Samen Voor Onderwijs webshop biedt een open platform voor docenten en studenten om originele inhoud te ontdekken, kopen, verkopen en delen voor onderwijs en leren, klaslokaal decor, en benodigdheden voor het creëren van dergelijke werken.

Gebruikers van de Samen Voor Onderwijs webshop zijn leden die zich hebben geregistreerd voor een Samen Voor Onderwijs webshop ('Account') ('Leden') en bezoekers die op de markt surfen zonder zich te registreren voor een account ('Bezoekers'). (Bezoekers en leden samen zijn onze "Gebruikers".)

Door onze Diensten te gebruiken als bezoeker, lid of op een andere manier, gaat u ermee akkoord deze voorwaarden en onze privacy policy te volgen, inclusief de voorwaarden van ons privacybeleid, auteursrecht- en handelsmerkbeleid, communityrichtlijnen, verkoperskosten en uitbetalingstarievenbeleid en andere andere voorwaarden of beleid die in het kader van deze voorwaarden zijn opgenomen.

1. Lidmaatschap

In deze sectie vindt u informatie over wie in aanmerking komt voor deelname aan onze community, hoe u een account maakt en welke soorten accounts we aanbieden. Om veel van de functies van onze Diensten te gebruiken, vragen we u om u bij ons te registreren als lid. Sommige leden posten, delen en verkopen Resources (Verkopers) aan Samen Voor Onderwijs (SVO Media B.V.), andere leden gebruiken hun accounts alleen om resources (kopers) te betalen, te kopen, te downloaden.

A. Lidmaatschap

Om vele aspecten van onze Services te gebruiken, wordt u gevraagd om lid te worden. Alleen personen van 18 jaar of ouder komen in aanmerking om lid te worden. Door u te registreren voor een account of door gebruik te maken van onze Diensten, verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent.

Wanneer u een account maakt, moeten de door u verstrekte informatie waar en nauwkeurig zijn. Geef geen valse informatie, geef geen informatie die de rechten van iemand anders schendt en doet u zich niet voor als iemand anders.

We kunnen te allen tijde om bewijs van uw leeftijd of identiteit vragen om uw account te verifiëren en we kunnen de toegang tot uw account sluiten of opschorten als u deze regel schendt of als we uw leeftijd of identiteit niet kunnen verifiëren.

Als u een school, organisatie, overheid, bedrijf of andere entiteit bent, moet de persoon wiens e-mailadres aan het account is gekoppeld, de bevoegdheid hebben om de entiteit aan deze overeenkomst te binden.

Als je account is gesloten door Samen Voor Onderwijs, kom je niet langer in aanmerking om lid te worden van onze community.

B. SOORTEN LIDMAATSCHAP

Kopers U moet lid worden van Samen Voor Onderwijs als koper, om onze Services te gebruiken voor het kopen en downloaden van resources (koper, 'Lidmaatschap van kopers'). Een kopersaccount is eigendom van de persoon wiens naam en e-mailadres in het accountprofiel worden vermeld. Als koper kun je aankopen doen, gratis en gekochte resources downloaden.

Delende kopers U geniet van extra mogelijkheden waarmee u resources gaat aanbieden via onze Services als deler ('Deler', 'Delerslidmaatschap'). Delende kopers zijn personen die hun eigen werken aanbieden met eigen ontwerp en/of zelf geschreven ('Leraar-auteurs') en organisaties of entiteiten die materialen gratis aanbieden die door een of meer werknemers of auteurs in opdracht zijn geproduceerd ('Uitgevers').

Verkopers U geniet van extra mogelijkheden waarmee u resources gaat verkopen ('Verkoper', 'Verkoperslidmaatschap') aan Samen Voor Onderwijs (SVO Media B.V.) waarmee deze worden opgenomen in het assortiment. Verkopers zijn personen die hun eigen werken aanbieden met eigen ontwerp en/of zelf geschreven ('Leraar-auteurs') en organisaties of entiteiten die materialen aanbieden die door een of meer werknemers of auteurs in opdracht zijn geproduceerd ('Uitgevers').

C. LIDMAATSCHAPPEN en KOSTEN

Aankopen, belastingen en kosten U bent verantwoordelijk voor het betalen van verschuldigde bedragen, inclusief eventuele toepasselijke belastingen, wanneer u aankopen doet op Samen Voor Onderwijs. Wanneer u op Samen Voor Onderwijs koopt, worden de catalogusprijs voor elk object en de toepasselijke staats- en lokale omzetbelasting en eventuele kosten in verband met uw bestelling in rekening gebracht (in euros ). Door een bestelling te plaatsen, geeft u aan en garandeert u dat de door u verstrekte factureringsgegevens juist zijn. Samen Voor Onderwijs stelt verkopers in staat om omzetbelasting te innen over toepasselijke bestellingen. Samen Voor Onderwijs is niet verantwoordelijk voor de informatie die door onze verkopers wordt verstrekt en garandeert niet de juistheid van de btw-berekeningen. Wanneer er geen omzetbelasting wordt geïnd, bent u als enige verantwoordelijk voor de betaling van eventuele gebruiksbelasting die van toepassing kan zijn op uw aankoop en u verplicht worden een aangifte voor gebruiksbelasting in te dienen om dergelijke belastingen te betalen.

Kopers Meedoen als koper is gratis.

Verkopers "Kosten" omvatten

'Uitbetalingspercentage' wordt gedefinieerd als het percentage van de verkoopprijs die u verdient voor elke resource die u verkoopt aan Samen Voor Onderwijs. Voor de duidelijkheid, resources die worden verkocht of toegankelijk zijn via Samen Voor Onderwijs. Het toepasselijke Uitbetalingspercentage wordt alleen toegepast op de verkoopprijs van elke resource nadat deze zijn verkocht.

We kunnen naar eigen inzicht wijzigingen aanbrengen in de lidmaatschappen die we aanbieden, de privileges en functies die beschikbaar zijn voor elk lidmaatschap, evenals de kosten en uitbetalingstarieven die aan elk lidmaatschap zijn gekoppeld op elk gewenst moment.

Verkopers zijn verantwoordelijk voor alle andere kosten of kosten die zij kunnen maken en voor het betalen van toepasselijke inkomsten, verkopen aan Samen Voor Onderwijs (SVO Media B.V.) of andere belastingen waaraan zij kunnen worden onderworpen als gevolg van het gebruik van onze Diensten.

D. RELATIE

Deze Voorwaarden zijn de volledige overeenkomst tussen u en Samen Voor Onderwijs, en zij regelen uw relatie met Samen Voor Onderwijs. Lid worden van onze Diensten creëert geen agentschap, dienstverband of partnerschapsrelatie tussen u en Samen Voor Onderwijs. Samen Voor Onderwijs is niet de werkgever van en treedt niet op als een agent voor elk lid.

E. AFSLUITING VAN HET ACCOUNT

Sluiting door Samen Voor Onderwijs We kunnen, naar eigen goeddunken, het Account van een lid te allen tijde sluiten of opschorten om welke reden dan ook, met of zonder kennisgeving.

Afsluiten door U Je hebt het recht om je Samen Voor Onderwijs-account te allen tijde te sluiten. Dit kan via de website onder het profiel-menu 'Accounts', je moet hiervoor inloggen. Sluit, indien je deze hebt, eerst je auteur-account (verkopers account) alvorens je het Samen Voor Onderwijs-account gaat sluiten.

Effect van accountafsluiting Nadat je account is gesloten, heb je geen toegang meer tot je accountgegevens.

Services stopzetten We kunnen onze Services op elk gewenst moment wijzigen, opschorten of stopzetten. Elke opschorting of stopzetting van onze Services kan betekenen dat uw account, inclusief bronnen of ander materiaal dat u mogelijk hebt gekocht bij onze Services, en alle bronnen of communicatie (gezamenlijk 'Inhoud') die u mogelijk naar onze Services hebt geüpload, mogelijk niet beschikbaar is voor u of andere gebruikers. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige invloed op een wijziging, opschorting of stopzetting van onze Services, waaronder het verlies van toegang tot resources die u hebt gekocht, of verlies van inkomsten uit uw tijdelijke of permanente onvermogen om Resources te verkopen via onze Services.

2. Samen Voor Onderwijs-gemeenschap

Het is belangrijk voor ons dat Samen Voor Onderwijs een veilige, ondersteunende, samenwerkende gemeenschap is en blijft voor docenten om nieuwe en betere manieren om les te geven en te ontdekken. In dit gedeelte worden de regels beschreven die u moet volgen bij het gebruik van Samen Voor Onderwijs, of u nu koopt, verkoopt, gratis bronnen downloadt of gewoon surft. Kortom, wees respectvol, vertel de waarheid, volg de wet, en gebruik gezond verstand.

A. COMMUNAUTAIRE RICHTLIJNEN

Als gebruiker van onze Services bent u verplicht onze communityrichtlijnen te volgen die als onderdeel van deze Voorwaarden zijn opgenomen. We kunnen deze regels naar eigen inzicht wijzigen of eraan toevoegen. Als je een van deze regels schendt, kunnen we actie ondernemen tegen je account, zoals het verwijderen van inhoud die je hebt geplaatst, het verwijderen van bronnen uit je account, het opschorten of beëindigen van je account, of enige aanvullende actie die we nodig achten.

B. INHOUD CONTROLEREN

Samen Voor Onderwijs heeft het recht, maar niet de verplichting, om elke activiteit en inhoud die verband houden met onze Diensten te controleren. We kunnen eventuele klachten of gemelde schendingen van ons beleid onderzoeken en elke actie ondernemen die we passend achten. Dergelijke acties kunnen bestaan uit, maar is niet beperkt tot het geven van waarschuwingen, opschorting of beëindiging van uw lidmaatschap, het weigeren van toegang en/of verwijdering van inhoud op de site, inclusief Resourcelistings.

3. Beleid voor resourcelicenties

Samen Voor Onderwijs-verkopers bezitten hun bronnen en geven u bepaalde rechten om ze voor beperkte doeleinden te gebruiken. In dit gedeelte wordt de overeenkomst beschreven tussen u en de verkopers bij wie u koopt en weet u wat u moet doen met Resourcelicenties die u op Samen Voor Onderwijs en de beschikbare typen licenties koopt.

A. IN HET ALGEMEEN

Licentie Samen Voor Onderwijs-verkopers bezitten en onderhouden de intellectuele eigendomsrechten in hun resources en verlenen leden licenties om dergelijke bronnen te gebruiken voor beperkt gebruik, zoals beschreven in deze sectie. Wanneer u een resource koopt, koopt u een licentie om de Resource te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van dit resourcelicentiebeleid. Alle downloadbare en digitaal verbruikte resources kunnen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de licentie. Uw gebruik van een Resource, ongeacht het licentietype en of de licentie door u is gekocht, door uw organisatie aan u is overgedragen of voor u is gekocht als cadeau of namens u door uw school of andere entiteit, is onderworpen aan dit resourcelicentiebeleid en andere termen die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet. U stemt ermee in om te voldoen aan de voorwaarden van dit resourcelicentiebeleid en aan eventuele aanvullende voorwaarden die de verkoper in de resourceaanbieding verstrekt, voor zover dergelijke voorwaarden niet in strijd zijn met deze voorwaarden. In het geval van een conflict tussen dit resourcelicentiebeleid en de voorwaarden van een verkoper, wordt dit resourcelicentiebeleid geregeld, behalve dat verkopers bepaalde aanvullende rechten op hun resources kunnen verlenen.

De licentie staat de verkoper en/of auteur u toe om:
Tenzij de verkoper en/of auteur anders toestaat:

B. BEPERKING VAN DE TOEGANG

Downloadbare bronnen Samen Voor Onderwijs kan geen continue toegang tot een resource garanderen via onze Service. Als Samen Voor Onderwijs bijvoorbeeld op enig moment om welke reden dan ook stopt met het hosten van een resource of als u of Samen Voor Onderwijs uw account of toegang tot de Services van Samen Voor Onderwijs beëindigt, opschort of anderszins beperkt, kan uw mogelijkheid om toegang te krijgen tot de Resource via onze Services worden beëindigd. Het is uw verantwoordelijkheid om een kopie van downloadbare bronnen op uw apparaat te bewaren en op te slaan om toekomstige toegang te garanderen.

4. Intellectuele eigendom

In dit gedeelte wordt beschreven welke inhoud op de site van ons is en wordt beschermd als ons intellectueel eigendom, wat van u is en welke rechten u ons verleent om uw intellectuele eigendom te gebruiken.

A. DE DIENSTEN EN DE INHOUD VAN DE SITE

Behalve voor inhoud die door leden is geüpload of geplaatst, zijn alle andere aspecten van de site en de apps die u op onze Services vindt eigendom van of worden beheerd door ons. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alle tekst, afbeeldingen, foto's, logo's en andere afbeeldingen, video's, gebruikersinterfaces, handelsmerken, computercode en andere inhoud van onze site of apps (gezamenlijk, Siteassets'). Dit omvat ook het ontwerp, de structuur, de coördinatie, de regeling, de expressie en de "look and feel" van Site Assets. Site Assets worden beschermd door auteursrecht, handelsmerken, handelskleding, bedrijfsgeheim en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag siteassets op geen enkele manier gebruiken, reproduceren, kopiëren, wijzigen, opnieuw publiceren, uitvoeren, weergeven, demonteren, reverse engineeren, vertalen of distribueren naar personen, computers, servers, websites of andere entiteiten zonder onze expliciete toestemming.

B. UW INHOUD

Rechten die je verleent aan Samen Voor Onderwijs In sommige delen van onze services kun je content uploaden of plaatsen. U behoudt alle intellectuele eigendomsrechten die u in die inhoud bezit. Samen Voor Onderwijs neemt of claimt geen eigendom (auteursrecht, handelsmerk of anderszins) over uw inhoud.

Wanneer u inhoud plaatst of uploadt naar onze Services, verleent u ons beperkte rechten om op te slaan, te gebruiken en weer te geven en toegang te geven tot de inhoud die u plaatst als dat nodig is om onze Services te leveren, zoals het weergeven van uw bron in uw winkel en in zoekresultaten , om uw bronnen beschikbaar te maken voor download en om uw bronnen weer te geven en te promoten via onze Services, via e-mail en advertenties op andere sites of zoekmachines en via andere marketingcampagnes. Voor deze doeleinden verleent u ons een niet-exclusieve, onherroepelijke, eeuwigdurende (behalve zoals anders hierin is voorzien), wereldwijd, sublicensable licentie om auteursrechten, handelsmerkrechten of andere rechten uit te oefenen in en op uw inhoud die nodig is om onze diensten aan u en onze andere gebruikers.

Rechten die je aan anderen verleent Wanneer een lid een licentie koopt om uw resource te gebruiken of gratis bronnen van u downloadt, staat u hen toe uw resource te gebruiken zoals beschreven in bovenstaande voorwaarden, in overeenstemming met het licentietype dat door een dergelijk lid is gekocht en alle andere voorwaarden die u uitdrukkelijk schriftelijk hebt uiteengezet in verband met dergelijke bronnen (zolang aanvullende voorwaarden niet in strijd zijn met deze voorwaarden). Voor de duidelijkheid, u kunt naar eigen inzicht en in overeenstemming met deze Voorwaarden en andere beleidsregels die door Samen Voor Onderwijs zijn uiteengezet, extra rechten toekennen aan kopers van uw Resources, maar u mag geen beperkingen opleggen aan dergelijk gebruik die in strijd zijn met de rechten die worden verleend.

Effect van accountsluiting of Resource deactivering Als u of Samen Voor Onderwijs uw account of toegang tot de Services sluit, opschort of anderszins beperkt of uw account verlaagt naar een koperslidmaatschap, geven we uw winkelpagina of uw bronvermeldingen niet langer weer en zijn uw bronnen niet langer beschikbaar voor aankoop of download door leden die ze nog niet eerder hebben gekocht. Als u of Samen Voor Onderwijs één resourcevermelding verwijdert of deactiveert, is die bron niet beschikbaar voor aankoop of download door leden die de Bron nog niet eerder hebben gekocht of gedownload, en wordt de resourcevermelding niet meer weergegeven in uw collectie of in de zoekresultaten. Als een van de bovenstaande situaties plaatsvindt, blijft Samen Voor Onderwijs uw Resourcebestand opslaan op onze servers en blijft het beschikbaar worden gesteld voor download door leden die de Resource eerder hebben gekocht, onder voorbehoud van andere beperkingen die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet. Samen Voor Onderwijs blijft uw communicatie weergeven, tenzij u deze vóór uw gebruik uit de Services verwijdert. Als u ze wel verwijdert, geven we ze niet langer weer in onze Services, maar kunnen we een kopie ervan in onze databases blijven opslaan.

C. SCHENDINGEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM MELDEN

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwachten hetzelfde van al onze leden. Geen enkel lid mag materiaal, informatie, communicatie, gegevens of iets anders plaatsen dat inbreuk maakt op de auteursrechten, handelsmerken of octrooirechten van iemand anders. Het is ons beleid om de accounts te sluiten van leden die dit beleid herhaaldelijk of flagrant schenden. Ons beleid inzake auteursrecht en handelsmerken legt ons beleid en ons proces uit voor het ontvangen van meldingen en het verwijderen van mogelijk inbreukmakend materiaal uit onze Services. Dit beleid is opgenomen als onderdeel van deze Voorwaarden.

5. Betaling, Marktplaats-inkomsten en uitbetalingen

In dit gedeelte vindt u informatie over het maken en ontvangen van betalingen, ons restitutiebeleid en hoe en wanneer verkopers worden betaald voor de resources die ze via onze Services verkopen.

A. KOOPVOORWAARDEN EN TERUGBETALINGEN

Restitutiebeleid Wanneer u een resource aanvoert of een aankoop doet op Samen Voor Onderwijs, gaat u akkoord met ons restitutiebeleid. Behalve zoals vermeld in ons restitutiebeleid, worden alle verkopen als definitief beschouwd en niet terugbetaald zodra een bestelling is ingediend.

Betaalmethoden en valuta We kunnen verschillende betaalmethoden aanbieden deze worden georganiseerd door mollie. Wij accepteren betalingen in euros (€). Contante betalingen en betalingen in andere valuta's worden niet geaccepteerd. We kunnen op elk moment onze geaccepteerde betalingsmethoden wijzigen of toevoegen en we zijn niet verplicht om betalingen te accepteren op andere manieren dan die welke op het moment van uw aankoop zijn geaccepteerd.

Niet-betalen en betalen van geschillen Als u niet betaalt zoals beloofd, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht, worden resources uit uw account verwijderd, wordt de opschorting of sluiting van uw account opgeschort of gesloten, of enige andere actie die we nodig achten. Als we bericht ontvangen dat je een betaling hebt betwist in verband met een aankoop van je Samen Voor Onderwijs-account, kunnen we naar eigen inzicht bewijs leveren om het geschil aan te vechten. In afwachting van de oplossing van het geschil kunnen we de gekochte resources tijdelijk uit uw account verwijderen of, als er uiteindelijk een terugbetaling wordt uitgegeven, permanent worden uitgegeven. Naar eigen inzicht kunnen we verdere actie ondernemen tegen uw account.

B. INKOMSTEN en UITBETALINGEN

Winst Voor elke verkoop op Samen Voor Onderwijs verdienen verkopers het toepasselijke uitbetalingspercentage. Tenzij anders aangegeven, worden de totale inkomsten betaald in maandelijkse termijnen ('Uitbetalingen') volgens het schema dat in deze sectie wordt beschreven.

Uitbetalingsaccount Om uitbetalingen te doen, is het belangrijk dat je een geldig rekeningnummer doorgeeft.

Schema We geven uitbetalingen op maandelijkse basis uit op de eerste werkdag van de maand volgende op de maand waarin een verkoop werd gedaan. Inkomsten in verband met een verkoop door Samen Voor Onderwijs in de maand januari worden bijvoorbeeld betaald als onderdeel van een maandelijkse uitbetaling die op de eerste werkdag van februari is uitgegeven.

C. BTW

Leveranciersverplichtingen Door als verkoper (verkopende auteur) voor Samen Voor Onderwijs te werken en of u ervoor kiest om de Belastingdienst te gebruiken, gaat u hierbij akkoord met het volgende:

Samen Voor Onderwijs verplichtingen Samen Voor Onderwijs berekent, verzamelt en draagt btw af.

6. Uw privacy

In dit gedeelte wordt beschreven hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen en hoe u een schending van uw privacy kan melden.

A. ONS PRIVACYBELEID

De privacy en veiligheid van uw gegevens en de persoonlijk identificeerbare informatie die u ons geeft is belangrijk voor ons. Ons privacybeleid legt uit welke gegevens we van u verzamelen en hoe we deze gebruiken. Door Samen Voor Onderwijs-services te gebruiken, stemt u ermee in dat we dergelijke gegevens kunnen gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid.

B. GEHOSTE INHOUD

We hebben geen controle en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die door onze leden wordt geplaatst, inclusief eventuele informatie van onze leden. Het is echter belangrijk voor ons dat onze leden de privacyrechten van anderen respecteren. Als u van mening bent dat inhoud van onze Services uw privacyrechten schendt, neemt u contact met ons op info@samenvooronderwijs.com

7. Aansprakelijkheid

In dit gedeelte wordt beschreven wat er gebeurt als Samen Voor Onderwijs wordt aangeklaagd vanwege iets wat je hebt gedaan. We hopen dat dat nooit gebeurt, maar als het voorkomt, stemt u in om Samen Voor Onderwijs te verdedigen tegen aansprakelijkheid voor uw acties.

U stemt ermee in om Samen Voor Onderwijs, zijn werknemers, functionarissen, directeuren, agenten en gelieerde ondernemingen van en tegen alle kosten, schadevergoedingen, vonnissen en verplichtingen (inclusief redelijke honoraria van advocaten) als gevolg van beschuldigingen schade te vergoeden, bedreigingen, claims, rechtszaken of andere procedures die door derden zijn ingesteld in verband met uw gebruik of misbruik van onze diensten, inclusief maar niet beperkt tot enige schending van deze voorwaarden, schending van Europese, staats- of lokale wetgeving en schending van andermans intellectuele privacy, publiciteit of andere rechten.

8. Beperking van aansprakelijkheid en disclaimer van garantie

We werken er hard aan om elke gebruiker de best mogelijke ervaring te bieden, maar we kunnen niet garanderen dat alles altijd perfect zal werken of dat de site altijd beschikbaar zal zijn. Samen Voor Onderwijs wordt aangeboden "as-is" en "as available" zonder enige garantie.

Onze diensten We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat onze Services altijd beschikbaar zijn en goed werken, maar er treden van tijd tot tijd onderbrekingen op en we kunnen niet garanderen dat alle functies altijd zullen werken of dat onze Services continu beschikbaar zullen zijn.

Samen Voor Onderwijs is voortdurend bezig om onze diensten voor al onze communityleden en gebruikers te verbeteren. We kunnen de beschikbare functionaliteit op elk gewenst moment bijwerken of wijzigen. We geven geen garanties aan verkopers of andere leden met respect voor de vindbaarheid of doorzoekbaarheid van een resourcevermelding die via onze Services wordt aangeboden. Met betrekking tot de verkoop van Samen Vor Onderwijs geven we geen garanties over hoeveel een verkoper kan verdienen door ons of dat het niveau waarschijnlijk zal blijven in de toekomst.

Wij bieden geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid van de diensten, de veiligheid van de diensten op een bepaald tijdstip of vanaf een bepaalde locatie, de correctie van gebreken of fouten, het BESTAAN van VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE MATERIALEN, of andere garanties.

U stemt ermee in dat Samen Voor Onderwijs (MET INBEGRIP VAN ZIJN WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, AGENTEN EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN) niet aansprakelijk voor u is voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of voorbeeldige schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van winst, goodwill, reputatie, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, ALS GEVOLG VAN: (I) DE TOEGANG TOT, GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENST; (II) DE KOSTEN VAN DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN DIE ZIJN GEKOCHT OF VERKREGEN OF ONTVANGEN BERICHTEN OF VIA OF VAN DE DIENST VERRICHTE TRANSACTIES; (III) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (IV) VERKLARINGEN OF GEDRAGINGEN VAN DERDEN OVER DE DIENST; OF (V) ENIGE ANDERE ZAAK MET BETREKKING TOT DE DIENST.

Inhoud De bronnen en communicatie op onze diensten worden geüpload of geplaatst door onze leden. De inhoud die u op onze site ziet en eventuele standpunten, meningen of beweringen die worden gepresenteerd, zijn die van de leden die de Inhoud hebben geplaatst en die niet de meningen weerspiegelen, of het officiële beleid of de officiële positie van Samen Voor Onderwijs. Samen Voor Onderwijs doet geen uitspraken of garanties met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, effectiviteit, wettigheid, geschiktheid of andere aspecten van inhoud. U kunt een melding maken van een bestand, dit kan via de op de website aanwezige ('Melden')-knop of via de normale communicatie kanalen.

Interacties met andere leden U kan via onze Service communiceren of anderszins verbinding maken met andere leden. Het is uw verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te nemen bij het delen van informatie over uzelf met een ander lid of iemand anders, en u ontslaat Samen Voor Onderwijs van elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit uw interacties met een ander lid van onze Service.

Inhoud van derden Als u onze Services gebruikt, kunnen er koppelingen, advertenties of andere manieren zijn waarop u andere websites bezoeken die niet eigendom zijn van of worden gecontroleerd door Samen Voor Onderwijs. Wanneer u websites van derden bezoekt, doet u dit op eigen risico. Samen Voor Onderwijs kan en doet geen uitspraken over andere websites of diensten.

Diensten van derden De Services kunnen u toestaan om te linken naar andere websites, of andere diensten of bronnen op het internet te gebruiken in combinatie met onze Service ("Services van derden"), en services van derden kunnen links naar de Services bevatten. Wanneer u toegang krijgt tot services van derden, doet u dit op eigen risico. Services van derden staan niet onder onze controle en u erkent dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de inhoud, functies, nauwkeurigheid, wettigheid, geschiktheid of enig ander aspect van dergelijke services van derden. U erkent en stemt ermee in dat wij niet direct of indirect aansprakelijk zijn voor schade of schade veroorzaakt of verondersteld te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke dienst van derden.

9. Wijzigingen in deze voorwaarden

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer de wijzigingen die we aanbrengen voor u van belang zijn, proberen we u hiervan op de hoogte te stellen voordat deze wijzigingen van kracht worden, zodat u kan kiezen of u onze Services al dan niet wilt blijven gebruiken. Om u op de hoogte te stellen, kunnen we een bericht sturen naar het e-mailadres dat we voor uw account hebben, kunnen we meldingen plaatsen rond onze services of kunnen we andere communicatiemethoden gebruiken om u te bereiken.

Dit omvat periodieke wijzigingen in ons privacybeleid, auteursrecht- en handelsmerkbeleid, communityrichtlijnen, verkoperskosten en uitbetalingstarievenbeleid en andere beleidsregels die als onderdeel van deze voorwaarden zijn opgenomen.

De aankondiging bevat de datum waarop de wijzigingen van kracht zullen zijn. Doorgaan met het gebruik van onze diensten nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, dient als uw aanvaarding van de wijzigingen.

A. GEEN ONTHEFFING

Het niet afdwingen van een recht of bepaling van deze Voorwaarden door Samen Voor Onderwijs vormt geen afstand van dat recht of een bepaling en beperkt ons recht om op te treden of deze Voorwaarden af te dwingen tegen latere of soortgelijke inbreuken.

B. TOEPASBAARHEID

Als een deel van deze voorwaarden ongeldig, niet afdwingbaar of illegaal wordt geacht, wordt dat deel dat niet afdwingbaar is, van de voorwaarden afgesneden en heeft het geen invloed op de uitvoerbaarheid van de rest van deze Voorwaarden.

Sommige delen van deze overeenkomst blijven van kracht, zelfs als u besluit te stoppen met het gebruik van Samen Voor Onderwijs of als op Samen Voor Onderwijs uw account sluit.

10. Overleving van de voorwaarden

De volgende bepalingen blijven bestaan als u stopt met het gebruik van onze Services of als uw account door u of door Samen Voor Onderwijs wordt gesloten om welke reden dan ook:

11. Hoe neem ik contact op met Samen Voor Onderwijs

U kunt ons bereiken door naar info@samenvooronderwijs.com te mailen