Werkboekje diep in de zee gr 2

20 pagina's
Stemmen 0000001
: 19 MB
: PDF

Een werkboekje met het thema diep in de zee voor de leerlingen van groep 2. In het boekje vind je opdrachten met stippen van de dobbelsteen, getallenlijn, Schrijfoefeningen, enz. Het boekje staat er twee keer in. Een keer leeg voor de leerlingen en een keer met de antwoorden voor de leerkracht.

Groep 2 - Derde kleuterklas

diep in de zee werkboekje groep 2 stippen dobbelsteen leren tekenen getallenlijn schrijfoefeningen spiegelen kleuren vissen

Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Biologie, Creatief, Tekenen