5 minuut blaadjes Taalbeschouwing Onderwerp en Persoonsvorm

153 pagina's
Stemmen 0000000
: 1 MB
: PDF

In dit document vind u 301 5-minuutblaadjes die u in uw klas dagelijks kan inzetten. U kiest gezamenlijk een boek uit waaruit u elke dag een stukje voor zal lezen. Uit dit stuk kiest u 1 zin die de leerlingen zullen moeten omzetten naar een ja-neen-vraag en waar ze het onderwerp en de persoonsvorm zullen moeten uithalen. OOk 1 WISBORD BLAD Wij bieden ook een bundel aan waarbij ze bovenop Onderwerp en PV ook moeten zoeken wat de persoonsvorm DOET of IS

Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar, Groep 8 - Zesde leerjaar, Overige

onderwerp persoonsvorm taalbeschouwing 5 minuut blaadjes

Taal (Nederlands), Zorgmaterialen, Klasbeheer