Leesspelletjes Halloween AVI E5 en hoger

27 pagina's
Stemmen 0000003
: 9 MB
: PDF

schuifkaarten → meerlettergrepige woorden → leenwoorden → moeilijke woorden → woordniveau → technisch lezen skelet bouwen → leenwoorden → zinsniveau → technisch lezen heksensoep → moeilijke woorden → woord- en zinsniveau → radend lezen kraak de code → mix → zinsniveau → begrijpend lezen

Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar, Groep 8 - Zesde leerjaar

technisch lezen begrijpend lezen leesmotivatie leesplezier halloween hoekenwerk leesspelletjes

Taal (Nederlands), Zorgmaterialen