3.00 Herhalingsbundel kommagetallen met correctiesleutel

35 pagina's
Stemmen 0000000
: 613 kB
: PDF

Herhalingsbundel over kommagetallen met geleidelijke opbouw. Met Correctiesleutel. Eerst tot t, daarna tot h en daarna tot d. Soorten oef: kommaget. in de positietabel noteren, splitsen in H, T, E en t rangschikken, afronden, optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Bundel origineel van: https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/100452/kommagetallen-herhalingsbundel/?previous Aangepast en correctiesleutel toegevoegd door juffertje.

Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar, Groep 8 - Zesde leerjaar, Overige

kommagetallen rekenen eenheden komma maaltafels getallenkennis duizendste getallen getalbegrip wiskunde

Rekenen en Wiskunde, STEM