Denkvierkanten

18 pagina's
Stemmen 0000000
: DOCX

Denkvierkanten: Alfabet: klinker, medeklinkers, aantal letters, beginklank, eindklank, alfabetische volgorde, lange en korte klanken, Wiskunde: getallenlijn, meer/minder dan 5, 10, + en - tot 5, maaltafels, deeltafels, tientallen, even oneven

Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar

anderstalige nieuwkomers denkvierkanten taal wiskunde tussendoortje

Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde