4.00 Bordspel fonemisch en fonologisch bewustzijn

10 pagina's
Stemmen 0000000
: 2 MB
: PDF

Hier leren de kinderen op een speelse manier omgaan met vragen over fonologisch en fonemisch bewustzijn. Het gaat over rijmen, eerste letter van woorden, manipuleren van woorden, ... De kinderen krijgen elk een eigen kaart met aantal bloemen. Terwijl ze zich verplaatsen over het spelbord, door te rollen met de dobbelsteen, kunnen ze de bloemen verzamelen. Als ze op een vakje komen met een hekje, leest de begeleider een vraag voor op één van de kaartjes in het midden.

Groep 2 - Derde kleuterklas

bordspel fonemisch bewustzijn fonologische vaardigheden bloemen bijen

Taal (Nederlands)