Egypte rekenbundel

30 pagina's
Stemmen 0000001
: PDF

Een vrolijke bundel rond rekenen in het thema Het Oude Egypte voor kleuters. Met telkaarten, getallendoolhoven, woordkaarten met vorm. En kleur, tegenstelling, een splits kaart, een dobbelspel en tel en kleurplaten. Alles vrolijk geïllustreerd met de graphics van Educlips. Samen met de taal bundel in heb je een compleet thema te pakken!

Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas

egypte cijferbeeld en tellen kleuters tegenstellingen dobbelspel kleur en vorm getallen telrij oudste en jongste kleuters geschiedenis

Rekenen en Wiskunde, Geschiedenis