Knijpkaarten: verkleinwoorden

6 pagina's
Stemmen 0000000
: 375 kB
: PDF

40 knijpkaarten om de verkleinwoorden verder in te oefenen. Kan op verschillende manieren ingezet worden in de klas. Op elk kaartje staat een grondwoord en 4 mogelijke achtervoegsels: -je, -tje, -pje of -etje. Dit materiaal maak je snel zelfcorrigerend door op de achterzijde van de (gelamineerde) kaartjes een tekentje te zetten bij het juiste antwoord.

Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar

verkleinwoorden knijpkaarten zelfcorrigerend spelling

Taal (Nederlands)