• shop
  • Auteur
  • Jufjas

  • thematisch en met plezier leren

 • Log in om de biografie te lezen.

 • Social Media
  Gemiddeld
  Stemmen
  0000001

Materialen van
 • Vakgebieden
  Rekenen en Wiskunde
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar
 • Labels
  rekenen automatisatie splitsen splitsen t/m 10 splitsen t/m 20 splitsen splitsboekje groep 3 tellen zomer splitsen zomer
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands)
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar
 • Labels
  zomer bundel kleuters zomerbundel rekenen tellen lezen letters cijfers motoriek
 • Vakgebieden
  Rekenen en Wiskunde
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar
 • Labels
  sommen automatiseren tellen minsommen tot 20 rekenen middenbouw bovenbouw sommenblad werkblad zomer
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde, Biologie
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar
 • Labels
  water thema water rekenen werkboekje werkbladen groep 1/2 groep 3 beginletter tellen thematisch leren
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands)
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar, Groep 8 - Zesde leerjaar
 • Labels
  dagritme dagritmekaarten onderwater onderwaterwereld kaarten
 • Vakgebieden
  Rekenen en Wiskunde
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar
 • Labels
  rekenen tellen redactiesommen verhaaltjessommen breuken tafels verhoudingen groep 3 werkblad koningsdag
 • Vakgebieden
  Rekenen en Wiskunde
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar
 • Labels
  sommen rekenen koningsdag automatiseren tot 10 automatiseren t/m 20 tellen plussommen minsommen plus en min automatiseren thema sommen
 • Vakgebieden
  Rekenen en Wiskunde, Creatief
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  kleikaart kleikaarten kleikaarten getalbegrip kleikaart tellen tellen getalbegrip loose parts kleuters koningsdag kroon
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar
 • Labels
  koningsdag koning tellen groep 1/2 beginletter lezen spelletjes werkboekje groep3 schrijfpatronen
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  rupsje nooitgenoeg rups vlinder lente tellen stempelen kleuters patroon letter schrijfpatronen
 • Vakgebieden
  Rekenen en Wiskunde
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar
 • Labels
  splitsen splitsen tot 10 splitsen tot 10/20 tellen en splitsen groep3 rekenen boerderij werkblad werkblad splitsen kleuters
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde
 • Leeftijdsgroepen
  Peuterspeelzaal - Eerste kleuterklas, Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  voorzetsels tussendoortje kleuters groep 1/2 voorzetsels lente lente kuiken rekenen rekenspelletje thematisch werken
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  boek dottie dotties eieren bundel lente boekbundel rekenen beginletter kleuters staafdiagram werkbladen
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands)
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar
 • Labels
  tweetekenklanken lange klank au plaat ei plaat letterkaart letters groep 3 letters leren klanken kaart lezen
 • Vakgebieden
  Rekenen en Wiskunde
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar
 • Labels
  klokkijken digitale klok analoge klok klok kloklezen klok oefenen rekenen groep 4 groep 5 werkblad klok
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 3 - Eerste leerjaar
 • Labels
  verhaaltjessommen boerderij tellen rekenen groep 3 lente optellen aftrekken actief leren sommen boederij
 • Vakgebieden
  Rekenen en Wiskunde
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar
 • Labels
  rekenen sommen automatiseren werkblad rekenen werkblad sommen rekensommen groep4 groep5 rekenen uitdaging lente
 • Vakgebieden
  Rekenen en Wiskunde
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar
 • Labels
  splitsen automatisatie splitsen splitsen tot 10 splitsen tot 10/20 splitsen tot 20 tellen rekenen groep 3 splitsboekje lente
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas
 • Labels
  lente bundel lente tellen lente boekje kleuters thema lente woordkaarten woordenschat getalbegrip bloemen en planten
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar
 • Labels
  lijn 3 lijn 3 thema 9 kunst lezen lijn 3 bundel splitsen thema kunst groep 3 letters spelend leren
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands), Rekenen en Wiskunde
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar
 • Labels
  werkboekje werkboek boekje pasen paasbundel tellen paasboekje paashaas groep3 kleuters thema pasen
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands)
 • Leeftijdsgroepen
  Peuterspeelzaal - Eerste kleuterklas, Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar
 • Labels
  woordkaarten woordmuur woordenschat woordentrap themawoorden lente themalente oefenen woordenschat oefenen woorden lezen
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands)
 • Leeftijdsgroepen
  Peuterspeelzaal - Eerste kleuterklas, Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar
 • Labels
  letters letterkaart alfabet letterkennis woordenschat lettermuur letterkast kleuters lezen woordmuur