• shop
  • Auteur
  • Superleerkracht

  • Bij Superleerkracht geloven wij in... .... De kracht van goed onderwijs; .... De kracht van het lere

 • Log in om de biografie te lezen.

 • Social Media
  Gemiddeld
  Stemmen
  0000000

Materialen van
 • Vakgebieden
  Rekenen en Wiskunde, STEM
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar, Groep 8 - Zesde leerjaar
 • Labels
  cijferen cijfertabel tabel cijferen met kommagetallen cijferend aftrekken cijferend delen cijferend optellen cijferend vermenigvuldigen
 • Vakgebieden
  Rekenen en Wiskunde, STEM
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar, Groep 8 - Zesde leerjaar
 • Labels
  cijferend aftrekken cijferend delen cijferend optellen cijferend vermenigvuldigen cijferen kommagetallen cijferen met kommagetallen komma
 • Vakgebieden
  Zorgmaterialen, Klasbeheer, Overige
 • Leeftijdsgroepen
  Peuterspeelzaal - Eerste kleuterklas, Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar, Groep 8 - Zesde leerjaar, Overige
 • Labels
  maandplanner planner weekplanner agenda jungle persoonlijk lerarenagenda dieren natuur klasmanagement
 • Vakgebieden
  Rekenen en Wiskunde, STEM
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar
 • Labels
  optellen aftrekken plussommen + / -, meer en minder dan automatisatie tot 10 automatisatie tot 6 automatisatie tot 8 wiskunde rekenen fruit
 • Vakgebieden
  Zorgmaterialen, Klasbeheer, Overige
 • Leeftijdsgroepen
  Peuterspeelzaal - Eerste kleuterklas, Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar, Groep 8 - Zesde leerjaar, Overige
 • Labels
  agenda planner dagen van de week week planning lessenrooster admin administratie
 • Vakgebieden
  Zorgmaterialen, Klasbeheer, Overige
 • Leeftijdsgroepen
  Peuterspeelzaal - Eerste kleuterklas, Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar, Groep 8 - Zesde leerjaar, Overige
 • Labels
  afwezig afwezigheid ziek ziekte corona aanwezigheid aanwezigheden register administratie admin
 • Vakgebieden
  Zorgmaterialen, Klasbeheer, Overige
 • Leeftijdsgroepen
  Peuterspeelzaal - Eerste kleuterklas, Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar, Groep 8 - Zesde leerjaar, Overige
 • Labels
  afwezigheid ziekte zieke lln corona administratie admin dokter zijn zijn afwezig
 • Vakgebieden
  Rekenen en Wiskunde, STEM, Overige
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar
 • Labels
  cijferen cluedo escaperoom mr bean herhaling
 • Vakgebieden
  Rekenen en Wiskunde, STEM
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar, Groep 8 - Zesde leerjaar, Overige
 • Labels
  kommagetallen rekenen eenheden komma maaltafels getallenkennis duizendste getallen getalbegrip wiskunde
 • Vakgebieden
  Rekenen en Wiskunde, STEM
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 8 - Zesde leerjaar
 • Labels
  maaltafels deeltafels juffertje maal quotiënt tafelkampioen tafels deeltafels 1 t/m 10 tafels 1 t/m 10 rekenen
 • Vakgebieden
  Rekenen en Wiskunde, STEM
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar, Groep 8 - Zesde leerjaar
 • Labels
  maaltafels tafels rekenen tekening spelend leren rekenen pixels wiskunde
 • Vakgebieden
  Zorgmaterialen, Overige
 • Leeftijdsgroepen
  Peuterspeelzaal - Eerste kleuterklas, Groep 1 - Tweede kleuterklas, Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar, Groep 8 - Zesde leerjaar, Overige
 • Labels
  planner planning dagplanning dagindeling agenda
 • Vakgebieden
  STEM
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar
 • Labels
  kwadraatbeelden getalbeelden wiskunde rekenen automatiseren tot 10 automatiseren automatisatie memory groep 3 eerste leerjaar
 • Vakgebieden
  Taal (Nederlands)
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 2 - Derde kleuterklas, Groep 3 - Eerste leerjaar, Groep 4 - Tweede leerjaar
 • Labels
  sint sinterklaas piet roetpieten woordzoeker groep 3 sint en piet winter aanvanklijk lezen beginnende geletterdheid
 • Vakgebieden
  Rekenen en Wiskunde, STEM
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 4 - Tweede leerjaar, Groep 5 - Derde leerjaar, Groep 6 - Vierde leerjaar, Groep 7- Vijfde leerjaar, Groep 8 - Zesde leerjaar, Overige
 • Labels
  vraagstuk wiskunde handigrekenen rekenen wiskundig probleem plan van aanpak stappenplan gegeven gevraagd
 • Vakgebieden
  Verkeer
 • Leeftijdsgroepen
  Groep 3 - Eerste leerjaar
 • Labels
  verkeer oversteken zebrapad juffertje eerste leerjaar 1ste leerjaar groep 3 veilig in het verkeer voetganger w.o.